Como afecta a crianza autorizada ao teu fillo?

Como afecta a crianza autorizada ao teu fillo?

Neste artigo

En canto escoites a palabra autoritaria, podes experimentar algunhas connotacións negativas. Isto débese a que a autoridade pode ser facilmente abusada.

Desafortunadamente, a maioría de nós experimentamos algún ou outro aspecto negativo da autoridade que se utilizou incorrectamente contra nós.

Pero a autoridade en si mesma é moi positiva, referíndose a alguén que é responsable de velar polo benestar dos demais e de que as cousas funcionen ben.

Entón, que é a crianza autorizada? e como afecta a crianza autorizada ao fillo?

Cando un pai é xusto, amable e firme, respectarase a súa posición de autoridade, permitindo que tanto pai como fillo aprendan e medren nun ambiente agradable e harmonioso . Este é o obxectivo da crianza autorizada.

Cando este estilo se usa de forma consistente, hai efectos positivos e beneficios que se poden observar e experimentar.

Este artigo discutirá sete efectos positivos da crianza autorizada e como afecta a crianza autorizadadesenvolvemento infantil .

Mira tamén:

1. Ofrece seguridade e apoio

Crecer pode ser asustado e desconcertante para un neno do gran mundo. Por iso necesitan un lugar ao que chamar casa, e os pais quenproporcionar límites claros e firmespara que saiban o que é aceptable e o que non.

Os nenos necesitan a seguridade de saber que a nai e o pai sempre estarán aí para eles se teñen dificultades e preguntas.

Cando as cousas se poñen difíciles saben os seus pais apoiarán, animaranos , e ensinarlles a pensar en situacións e atopar unha solución viable.

2. Equilibra o amor e a disciplina

Ás veces, isto pode parecer un acto de malabarismo, pero os pais autorizados pretenden e esfórzanse por establecer altos estándares de comportamento e logros para os seus fillos sen comprometer o lado amoroso e nutritivo da súa relación.

Buscan ser sensibles e comprensivos cos seus fillos, sen sacrificar as consecuencias do mal comportamento.

Os pais autorizados non usan castigos duros , avergoñar ou retirar o amor para controlar ou manipular aos seus fillos.

Máis ben mostran respecto ao seu fillo, que entón é máis probable que corresponda con respecto, e conséguese o equilibrio de amor e disciplina.

Un dos máis positivos efectos da crianza autorizada é a capacidade do neno paracorresponda respecto aos demais que os rodean

3. Fomenta a autoconfianza

Os pais autorizados animan constantemente aos seus fillos , sinalando as súas fortalezas, axudándolles a traballar nas súas debilidades e celebrando cada vitoria.

Os nenos están motivados para traballar duro e dar o mellor de si mesmos xa que os seus pais recoñecen e aprecian os seus esforzos.

Isto xera confianza en si mesmo no neno que non terá medo de probar cousas novas e tomar o control de diferentes situacións da vida. Entenden do que son capaces e son capaces de defenderse por si mesmos.

Aprenderán a ser asertivos e dicir 'non' con respecto se é necesario, xa que así se lles ensinaron observando aos seus pais autorizados.

4. Ensina flexibilidade

A vida consiste en aprender e crecer ao longo do camiño, e os nenos que son criados cun estilo de crianza autorizado poden apreciar a necesidade de flexibilidade para adaptarse aos cambios inevitables da vida.

Os pais aprenderán dos seus erros e estarán dispostos a comprometer cando sexa necesario.

Avaliarán constantemente o seu enfoque para seguir o ritmo do crecemento dos seus fillos e asegurarse de que as súas expectativas sexan axeitadas para a súa idade.

Tamén terán en conta os trazos individuais de personalidade do neno, xa sexan tímidos e introvertidos ou sociables e extrovertidos.

A medida que os seus fillos progresan desde a infancia ata ser un neno, e despois un neno e un adolescente, os pais autorizados alimentarán o seu crecente sentido de independencia ata alcanzar a madurez.

5. Favorece a produtividade

A diferenza do permisivoestilo de crianza, os pais con autoridade están profundamente preocupados polos resultados que conseguen os seus fillos.

Elesprestar atención ao traballo escolar dos seus fillos , asistindo a funcións e actividades da escola e axudando en todo o posible nos seus estudos.

Cando un neno pasa por momentos difíciles, o pai autorizado é ben consciente do que está a suceder e dálle consello e apoio ao seu fillo para superar os obstáculos.

Establecen obxectivos xuntos e celebran cando se alcanzan con éxito. Os nenos criados con este modelo de crianza tenden a ser produtivos erendir ben no seu traballo escolar.

6. Reduce o risco de adiccións

Manter os nenos a salvo de comportamentos nocivos e adiccións como beber alcohol, fumar e tomar drogas é cada vez máis difícil.

Non obstante, os nenos que teñen pais con autoridade teñen menos probabilidades de ir polo camiño das adiccións porque os seus pais participan activamente nas súas vidas.

Saben que os seus pais notarán se hai algún cambio no seu comportamento.

Tamén saben que ceder a este tipo de comportamentos antisociais prexudicará aos confiados e respectuososrelación que teñen cos seus pais.

7. Modela habilidades de relación

Ao final do día,a crianza autorizada é todomodelando unha relación estreita e mutua entre pais e fillos.

Os nenos ensínanse a través dunha demostración consistentehabilidades de relación valiosacomo amar a escoita e mostrar empatía. O respecto é o subxacente dado a todas as súas interaccións.

Cando os conflitos xorden, mándanse de forma clara e firme, abordando o tema en cuestión sen atacar a personalidade do neno e danar as súas emocións.

Os pais autorizados saben que eles tamén son humanos e non dubidan en pedir desculpas ao seu fillo cando fallaron dalgún xeito.

Permítenlle ao neno a liberdade de tomar as súas propias decisións e asíaprender a responsabilizarsepolas súas accións.

Orelación saudableentre pais autorizados e os seus fillos é cálido, amable e respectuoso.

Os nenos prosperan neste tipo de ambiente onde saben que pase o que pase, os seus pais adorarán e apreciarán.

Criar aos teus fillos nunha atmosfera autorizada definitivamente axudaría aos teus fillos a ter unha disposición máis feliz. Serían máis felices, capaces e exitosos e terían a capacidade de controlar e regular as súas emocións.

Recoñecer a autonomía do teu fillo mentres lles ensinas disciplina autorizada e ofrecer consellos con moita calidez é do que se trata a crianza autorizada.

Compartir: